Vanwege de Coronacrisis die onze gemeenschap treft, heeft Porta Nova beslist om over te gaan tot een gecontroleerde shutdown van haar activiteiten. Porta Nova heeft een doordachte afweging gemaakt tussen de gezondheid van haar medewerkers, hun familie en andere dierbaren enerzijds, en de continuïteit van haar bedrijf anderzijds.

Door de huidige evolutie van deze crisis heeft het bedrijf resoluut gekozen voor de gezondheid van haar medewerkers en haar verantwoordelijkheid t.o.v. de gemeenschap. Hierdoor zullen vanaf vrijdag 20/03/2020 de werken worden opgeschort. Voor eventueel dringende opdrachten zal zorgvuldig worden overwogen of deze kunnen worden uitgevoerd, en dit mits inachtneming van de opgelegde maatregelen ter bescherming van medewerkers en relaties.

Wij rekenen op uw begrip voor deze situatie van overmacht waarmee onze gemeenschap wordt geconfronteerd. Eventuele vertragingen in de uitvoering van onze opdrachten zijn ons vanzelfsprekend niet toerekenbaar. Wanneer dit onheil aan ons voorbij is gegaan, zullen wij alles in het werk stellen om de impact en eventuele schade te beperken.

Voorlopig geldt deze beslissing tot en met 05/04/2020, behoudens wijzigingen aan de maatregelingen van de overheid, dewelke wij zullen respecteren.

Telefonisch zijn uw contactpersonen binnen ons bedrijf nog steeds bereikbaar voor zover hun gezondheid het zal toelaten.

Porta Nova dankt eenieder die zich, op welke manier dan ook, inzet ter bestrijding van dit virus, wij danken eenieder die de zorg van slachtoffers op zich neemt en die zorg draagt voor iedereen die hulp nodig heeft.

Verzorg jouw omgeving, verzorg jezelf. We Will Flatten the Curve.

Tot snel en hou het veilig.

 

Het Porta Nova Team.

#samentegencorona